Jistě máte ve svém okolí paní zástupkyni či pana zástupce, který by si zasloužil velké uznání a ocenění. Přihlaste je do soutěže Zlatá karabina 2022.

Aktuální situace ve školství může být vyčerpávající pro všechny zúčastněné strany. Jsme rádi, že díky soutěži si ředitelé, zřizovatelé či další přátelé školy udělají čas a zamyslí se nad tím, co se povedlo, co všechno škola dokázala i jak je práce zástupců důležitá.

Popište, jak moc jsou zástupkyně či zástupci pro vaši školu důležití, jak vás, žáky či studenty a kolegy inspirují, poděkujte jim za jejich práci, úsilí, nadšení a  energii, kterou do chodu celé školy (a jistě nejen tam) vkládají. Vyhlášení výsledků probíhá v nádherném a sugestivním sále zastupitelského sálu Magistrátu hl. města Prahy při odborné konferenci určené vedení škol, hlavně všem zástupkyním a zástupcům.

Jaké otázky na vás v nominačním formuláři čekají? Témata se týkají výjimečnosti vaší zástupkyně / vašeho zástupce – Proč je vzorem pro své žáky? Organizuje nějaké akce nad rámec svých povinností? Podílí se na zlepšování života školy? Určitě se vyplatí odpovědi promyslet a poutavě zodpovědět. Nejen že tím zaujmete porotu, ale také můžete vyplněnou nominaci využít jako soukromé poděkování či pochvalu.

Děkujeme také partnerům soutěže, že si uvědomují celkový význam, jaký Zlatá karabina do oblasti školství přináší, a dávají ji plnou podporu.

Veškeré informace naleznete na zlatakarabina.cz.

Zdroj: Redakce Řízení školy