8. ročník konference pro zástupce a o zástupcích nabídne jako již tradičně přehled aktuálních právních úprav – změtí paragrafů vás provede Monika Puškinová.

  • Kdy? 2.11.2021
  • Jak? prezenční nebo online forma (vyberte si)
  • Kde? Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Šablony a možnost individuálních konzultací se zástupci MŠMT už se staly nedílnou součástí konference. Chybět nebude ani tradiční příspěvek zástupce ČŠI. Administrativní inferno dopadá z velké části právě na bedra zástupců a zástupkyň, tak se na ně tentokrát podíváme důkladně: Jaké konkrétní kroky připravuje a realizovalo MŠMT v rámci Strategie 2030+? Čím nás překvapí finišující „Projekt administrativní činnosti základních škol“? Co na to zkušený ředitel s dlouholetou praxí?  A jaké návrhy na odbřemenění ředitelů přináší projekt Partnerství? Neopomeneme ani téma pedagogického leaderovství a ohlédneme se za eskapádami v online výuce. Překvapení pro vás chystá prezident AŘZŠ Michal Černý, překvapením jistě budou i výherci soutěže Zlatá karabina a křtít se také bude. Těšíme se na viděnou!

Role zástupce ředitele při řízení kvality vzdělávání ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.
Aktuální témata v šablonách Mgr. Lucie Karešová a Mgr. Martina Čapková, odbor administrace zjednodušených projektů OP VVV
Střední článek podpory a odbřemeňování škol Mgr. Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT, a Mgr. Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT
Administrativní činnosti základních škol – výsledky projektu Mgr. Michal Vančura, Ph.D., a Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D., řešitelé projektu TAČR TIRSMSMT935, PedF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Krize jako příležitost (a nejen pro zástupce) Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka školy, autorka odborných publikací a lektorka, a Mgr. Zuzana Svobodová, ředitelka školy, odborná asistentka katedry andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK
Když se řekne odbřemenění Mgr. Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o. p. s.
Zástupce ředitele a činnosti související se změnou ŠVP PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu, garantka školské legislativy pro Řízení školy
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Zlatá karabina 2021

 

Co právníci vědí (p)o covidu a co nám ještě soudy musí říct Mgr. Alice Kubů Frýbová, advokátka, AK Holubová advokáti, s. r. o.
MUPy online – nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí Mgr. Andrea Vedralová, Škola můj projekt

 

Zdroj: Redakce Řízení školy