Rozhovor s Mgr. Janou Radostovou,

zástupkyní ředitelky ZŠ Dětská, Ostrava-Poruba, která získala 3. místo v soutěži Zlatá karabina 2016.

Paní Radostová, byla jste překvapena nominací?
Byla jsem velmi překvapena. Vůbec jsem netušila, že o mně paní ředitelka napsala do vaší soutěže. Zrovna jsem trávila podzimní prázdniny ve Stockholmu, když mi paní ředitelka volala, že v úterý 1.11.2016 pojedeme do Prahy na slavnostní vyhlášení. Potěšilo mě to.
Jak dlouho spolupracujete s paní ředitelkou a jak byste popsala vaši spolupráci? Na co kladete důraz?
Paní ředitelku znám již 17 let, ve funkci zástupkyně s ní spolupracuji sedmým rokem. Spolupráce s ní je na velmi profesionální úrovni. Paní ředitelka má jasnou vizi, kam by naše škola měla směřovat, a já se jí snažím ze všech sil pomáhat. Naše škola je otevřená pro děti sportovně nadané, máme plavce, hokejisty, krasobruslařky, ale i děti hudebně, výtvarně nadané. Umíme pracovat s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, zapojili jsme se do projektu k inkluzi.
Kladně hodnotím klima, které u nás ve škole panuje. Paní ředitelka jedná se všemi na rovinu a to mi velmi vyhovuje. V naší komunikaci klademe důraz na vzájemnou otevřenost a respektujeme názor druhého.
Vaše škola je ve vašem městě velmi aktivní. Spolupracujete s divadlem, univerzitou atd. Jak tato spolupráce vypadá a co vám přináší?
Naše škole je opravdu velmi aktivní. Je to dáno tím, že spolupracujeme s Klubem plaveckých sportů v Ostravě a hokejovým klubem HC RT Torax. Naší bývalou žákyní je současná plavecká reprezentantka Barbora Závadová, která bude 20.1.2017 besedovat s žáky naší školy o své cestě za úspěchem. Na naši školu rovněž chodili bývalí i současní hokejoví reprezentanti (Roman Polák, Rosťa Olesz, Ondřej Roman a další).
Ve škole však máme i děti, které se sportu nevěnují, ale zažívají úspěchy ve vědomostních a výtvarných soutěžích, máme i výborné recitátory. V tomto školním roce probíhá celoroční projekt Silní bez násilí, který vyvrcholí v květnu vystoupením všech žáků naší školy v multifunkční hale Gong. Když píšu, že všech, do projektu je opravdu zapojeno okolo 500 našich žáků.
V předvánočním čase nás navštívili žáci a učitelé naší partnerské školy z polského města Žory. Žáci nám zahráli vánoční hru od Charlese Dickense.
V neposlední řadě musím vzpomenout spolupráci s Ostravskou univerzitou. Do školy docházejí studenti na reciproční aktivity, při nichž pracují jako asistenti ve výuce, doprovázejí žáky na bruslení, plavání, vedou doučování přímo ve škole nebo v rodině. Jsme fakultní škola, stále se u nás střídají studenti na násleších a sami vedou hodiny, kde si zkoušejí práci učitele.
Spolupráce se všemi je obohacující. Úspěch každého našeho žáka je pro nás pohlazení po duši a dává nám sílu do další práce.
Charakterizujte prosím vaši školu pěti slovy.
  • KVALITNÍ,
  • PODPORUJÍCÍ,
  • POMÁHAJÍCÍ,
  • OTEVŘENÁ,
  • SPORTOVNÍ.
Jak vaši školu vidíte v budoucnosti? Jaké máte plány?
Líbí se mi, jak je škola nastavená v současné době. Je otevřená opravdu pro všechny děti a samozřejmě i rodiče. Jen bych si přála, aby spolupráce s rodiči byla více partnerská, abychom byli na jedné lodi a dětem tím pomáhali překonávat problémy.
Kde čerpáte ke své práci inspiraci, rady, tipy?
Pro svou práci čerpám náměty z časopisů, jako jsou Učitelské noviny, z webové aplikace Řízení školy online, z knih zaměřených na výchovu a vzdělávání. Na Facebooku jsem ve skupině lidí, kteří si vyměňují své zkušenosti a názory. Účastním se různých seminářů a školení. Velkou inspirací byl pro mě roční pobyt v Anglii, kde jsem se s tamním školstvím seznámila z pozice rodiče. Díky němu jsem poznala, jak funguje škola v jiné zemi.