Rozhovor s Ing. Michaelou Kuthanovou,

DiS., zástupkyní ředitelky školy, ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, která získala cenu za mimořádný počin v soutěži Zlatá karabina 2016.

Paní Kuthanová, vaše škola pořádá mezinárodní hudební kurzy. Mohla byste je představit?
Mezinárodní hudební kurzy jsou projektem určeným hráčům na smyčcové nástroje. Probíhají každým rokem v létě v krásném prostředí státního hradu Nové Hrady, kde má naše ZUŠ pobočku s potřebným vybavením a technickým zázemím. Nejen studenti, ale i široká veřejnost se mohou kurzů aktivně zúčastnit, studovat u vybraného lektora, využít možnosti konzultací a náslechů, navštěvovat komorní a orchestrální hru a výsledky práce slyšet na koncertech. Po celou dobu trvání kurzů je účastníkům k dispozici několik korepetitorů. Výhodou je věková neomezenost, kurzy navštěvují žáci ZUŠ a konzervatoří, ale i pedagogové, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti.
Za jejich pořádáním je určitě velký objem práce. Co vaši školu motivuje k tomuto projektu?
To, že se k nám vracejí nejen výborní lektoři a korepetitoři, ale především studenti, je pro nás zpětnou vazbou, že naše práce má smysl. Kurzy letos poběží již pojedenácté a my máme radost nejen z pravidelných účastníků, jejichž hudební posun je krásné pozorovat, ale také z nových žáků, kteří náš projekt podpoří.
K výuce uměleckých předmětů a oborů je třeba kvalitní vybavení a vhodné kulturní prostředí. Domnívám se, že pro poskytování kvalitní výuky je důležité i vybavení učeben. Proto dochází k vybavení školy na základě požadavků zaměstnanců, kteří jsou aktivně zapojeni a mohou podávat své návrhy a přání. Cílem školy je především vybavení kvalitními hudebními nástroji. Postupně také pořizujeme nové nástroje pro žáky, kteří mají možnost si nástroj za poplatek půjčit. Tímto postojem se snažíme zabránit situaci, že žák nebude například navštěvovat hru na violoncello, protože rodiče nejsou finančně schopni tento nástroj pořídit.Z vaší nominace vyplývá, že jste se zasloužila o nové vybavení školy. Co si pod tím můžeme představit?
Po absolvování ekonomické fakulty jste začala studovat konzervatoř. Co vás k tomu vedlo?
Moje současné studium, krom zájmu o klavírní hru a výuku hry na klavír, je i reakcí na neuspokojenou poptávku na trhu práce v naší lokalitě. Pedagogů hudebních oborů, kteří by byli ochotni dojíždět za prací do naší oblasti, je relativně málo a poptávka žáků po hudebním vzdělávání stále převyšuje naše současné možnosti. Kombinace ekonomicko-účetních pracovních povinností a studia úplně jiného druhu školy je náročná, nikoliv nezvladatelná. Čím víc toho člověk umí, tím více je člověkem.
Charakterizujte prosím vaši školu pěti slovy:
  • Aktivní i v mimoškolních aktivitách – mezinárodní hudební kurzy, kytarový festival, Novohradská flétna, příměstský tábor, kruh přátel hudby; aktivní ve vzdělávání – DVPP, kurzy, semináře (škola organizuje a učitelé se ve velkém zapojují).
  • Otevřená – snaha o spolupráci s městy, infocentry, se školami, prezentace žáků na soutěžích, výstavách atd.
  • Vstřícný vztah k rodičům a veřejnosti.
  • Týmová spolupráce, dobrý kolektiv.
  • Kvalitní pracovní zázemí.
Jak vaši školu vidíte v budoucnosti? Jaké máte plány?
Naše škola by ráda zachovala mimo plnění svého poslání také mimoškolní projekty, různé koncerty umělců i festivaly.
Domnívám se, že je pro žáky důležité nejen zvládnutí vlastní interpretace hudby, ale také naučit se hudbu poslouchat, umění vnímat a mít možnost získávat informace a zkušenosti od odborníků apod. Proto je také zapotřebí, aby v budoucnu stále existoval dobrý tým lidí včetně aktivního vedení, který je ochoten projekty realizovat.
Škola má v úmyslu i nadále uspokojovat poptávku po uměleckém vzdělávání. Také v rámci doplňkové činnosti bude i v budoucnu organizovat kurzy tvořivé výchovy i na pobočkách.
Přeji si, aby se systém vzdělávání a výchovy ubíral správným směrem a aby do něj vstupovali jen ti lidé, kteří učit chtějí a považují to za své poslání.