Josef Končel, výherce Zlaté karabiny 2019

 

  • Nominace byly otevřeny do 15. září 2022.
  • Vyplňte dotazník, který naleznete na úvodní stránce.
  • Zkuste si najít čas a promyslete si odpovědi. Čím poutavěji popíšete zásluhy, činnosti a příjemné chování Vaší paní zástupkyně či pana zástupce, tím více zaujmete naši porotu.
  • Pro zařazení vaší nominace do soutěže je nutné vyplnit odpovědi na všechny otázky.
  • Nebojte se dotazníku. Zodpovězte otázky tak, jak to považujete za nejlepší.

Odměňte svou zástupkyni / svého zástupce krásným a netradičním způsobem.